Ittas járművezetés 2024

Ne bízza ügyét a jószerencsére, lépjen minél előbb és kérjen szakszerű ügyvédi segítséget!

,,Mire számíthatok, hogyan tovább?”

,,Mi lesz most velem? Milyen büntetésre számíthatok? Mennyi időre veszik el a jogosítványomat?” Tipikus kérdések ezek egy ittas vezető szájából. Pontos képletet a jogalkotó ugyan nem készített arra vonatkozóan, hogy egy adott értéknél tételesen mekkora büntetés kerüljön kiszabásra, csupán a kereteket határozta meg. Hogy pontosan milyen hosszú időtartamú járművezetéstől eltiltás és pénzbüntetés kerüljön kiszabásra, azt minden esetben az eljáró bíróság határozza meg az adott elkövető személyi, anyagi és az ügy egyéb körülményeit figyelembe véve.

Járművezetéstől eltiltás
Ittas járművezetés esetében a törvény előírja, hogy az ittas vezetőt kötelezően járművezetői eltiltásra kell ítélni tekintettel arra, hogy az elkövetés körülményei vagy az elkövető személyisége arra enged következtetni, hogy az elkövetőnek a közlekedésben járművezetőként való részvétele a közlekedés biztonságát, mások életét vagy testi épségét veszélyezteti. A törvényi minimum 1 hónap, lehosszabb tartama pedig 10 év. Ezt a bíróság években vagy hónapokban határozza meg. Hogy ezen időintervallumon belül pontosan mennyit fog kiszabni a bíróság, azt a légalkohol mérés vagy a vérvétel eredményén túl, az Ön személyes és anyagi körülményein keresztül rengeteg tényező befolyásolja. Kérjen ügyvédi segítséget, hogy megtudja, mekkora eltiltásra számíthat!

Vezetői engedélye nélkülözhetetlen a mindennapjaihoz? Elengedhetetlenül fontos jogosítványa a munkaviszonya fenntartásához?
Cselekedjen!

Pénzbüntetés
A pénzbüntetés ugyanúgy velejárója az ittas vezetésnek, mint az eltiltás. A nagyságát illetően szintén sok tényező játszik szerepet, de ezek közül leginkább az elkövető anyagi helyzete és az ittasság foka a döntő. Vannak elkövetők, akik azt mondják, hajlandóak magasabb pénzbüntetést fizetni, csak legyen kevesebb az eltiltási idő. Ha nem fordulnak időben ügyvédhez, sok esetben ez már a gyanúsítotti kihallgatásuk alkalmával tett vallomásukban is szerepel, hiszen az intézkedő rendőr arról nem tájékoztatja őket, hogy egyáltalán nincs rá semmilyen lehetőség, hogy magasabb pénzbüntetés mellett kisebb legyen az eltiltás! Ezt egyáltalán nem veszi figyelembe a bíróság, sőt ez akár negatívan is hathat. Gondoljon csak bele, mit szűrhet le ebből a bíróság: Önnek sok van pénze, így hajlandó többet fizetni, hogy kibújjon a felelősség alól. Ez nagyon rossz stratégia, ami egyáltalán nem tünteti fel Önt jó színben a hatóságok előtt.

Általánosságban elmondható, hogy akár már egy enyhe fokú ittasság esetén is meghaladhatja a pénzbüntetés a 250.000,- forintot. Kérjen ügyvédi segítséget, hogy megtudja, mekkora összegű pénzbüntetésre számíthat! Szakszerű ügyvédi segítséggel jelentősen mérsékelhető a pénzbüntetés!

Az ügy nem oldódik meg attól, ha csak vár.
Ittas vezetésen érték?

Kérjen segítséget minél előbb!

Utánképzés
Önnek minden esetben utánképzési kötelezettsége lesz, amennyiben a bíróság teljes körűen tiltja el a járművezetéstől. Nem számít, hogy Önt a bíróság csak 1 hónapra, vagy akár 8 évre tiltja el a vezetéstől, utánképzési kötelezettsége mindenképp lesz. Az utánképzés azt jelenti, hogy Önnek egy KRESZ-hez hasonló képzésen kell részt vennie, azt sikeresen kell elvégeznie és csak ezek után, az eltiltási idő leteltével kaphatja vissza a jogosítványát. Az utánképzés részletes szabályait a 139/1991. kormányrendelet tartalmazza. A rendelet különböző utánképzési csoportokat (programokat) határoz meg és egy előzetes felmérés (feltáró felmérés) alapján e csoportokba (programokba) osztják be az utánképzésre kötelezetteket. További lényeges körülmény, hogy az utánképzés nem ingyenes, ára programonként változik, amely összeget a bíróság által kiszabott pénzbüntetésen felül kell megfizetnie. Elmondható, hogy az utánképzés idő, energia és pénz az ember számára, vagyis egy felesleges nyűg, amivel még plusszban meg kell birkóznia az eltiltás végén.

Jó hír, hogy az utánképzés elkerülhető teljesen legális úton!
Van tehát megoldás!

Kérjen ügyvédi segítséget azonnal!

Jogosítvány bevonása büntetőpontok miatt:
Ha az Ön büntetőpontjainak a száma elérte a 18-at vagy meghaladta azt, akkor sajnos a jogosítványa automatikusan 6 hónapra bevonásra kerül, sőt utánképzést is kötelezően el kell végezni. Mivel a törvényben ez feketén-fehéren le van írva, így sajnos ez alól nincs kibúvó. Nem évül el ez a kötelezettség és nem is tekintenek el annak megtételétől csupán méltányosági alapon.

Mit is jelent a bűncselekmény törvényi meghatározása

A vonatkozó törvényi megfogalmazás így szól:
,,Aki ittas állapotban vasúti vagy légi járművet, gépi meghajtású úszólétesítményt vagy közúton, illetve közforgalom elől el nem zárt magánúton gépi meghajtású járművet vezet…”

Nézzük sorba, hogy mit is jelentenek jogi nyelven az egyes kifejezések

Vezetés: tulajdonképpen a jármű mozgásba hozatalát, továbbá a jármű műszaki berendezéseinek a haladás érdekében történő működtetését és bármilyen távolságon való irányítását jelenti. Közömbös, hogy az elkövető szándéka hosszabb vagy rövidebb távolság megtétele volt – tehát egy átmulatott éjszaka után ült kocsiba és hazavezetett a 20 km-re levő településre, vagy csak a pár száz méterre levő kocsmából szeretett volna ,,hazagurulni”. Nincs szó vezetésről, ha például valaki ittas állapotban maga mellett tolja a motorkerékpárt anélkül, hogy felmerülne benne a vezetés szándéka. Azonban, ha a kulcsot a megfelelő helyre illeszti, akkor már előkészületről beszélünk, míg, ha beindítja a járművet, akkor már kísérletről. Ellenben nem valósítja meg az ittas vezetés bűncselekményét, ha valaki ugyan motorkerékpárján ülve tekeri azt, azonban a gépi meghajtás nem üzemel rajta.

Gépi meghajtású jármű: gépi meghajtásúakon azokat a járműveket kell érteni, amelyeket beépített erőgép hajt. Megjegyzendő, hogy a Büntetőtörvénykönyvben írt ezen fogalom eltér a KRESZ-ben írtaktól. Eszerint a gépjármű olyan jármű, amelyet beépített erőmű hajt; a jogszabály azonban kifejezetten kiveszi ezek köréből a mezőgazdasági vontatót, a lassú járművet, a segédmotoros kerékpárt és a villamost, holott a büntetőtörvény értelmében ezek is gépi meghajtású járművek, amelyeknek közúton, szeszes italtól befolyásolt állapotban vezetése megalapozhatja az ittas járművezetés megállapítását, vagyis ez jóval tágabb fogalom. Gépi meghajtású jármű az elektromos kerékpár is, mégpedig a motor teljesítményétől függetlenül. A gépi meghajtású jellegen ugyanis nem változtat az, hogy a közlekedési igazgatási szabályok a 300 W alatti motorteljesítményű elektromos meghajtású kerékpárokra a kerékpárokra vonatkozó szabályozást érvényesítik (rendszám, kötelező biztosítás, vezetői engedély stb.). A gépi meghajtásúnak és a kerékpárnak minősülés ugyanis nem zárják ki egymást.

Elkövető: a jármű vezetője, aki alkohol hatása alatt járművet vezet. Nincs jelentősége annak, hogy az elkövető rendelkezik-e jogosítvánnyal vagy sem, ugyanis ez a bűncselekmény nem attól lesz elkövetett, hogy rendelkezik-e érvényes vezetői engedéllyel, hanem attól, hogy a szervezetében volt-e a törvényben előírt legkisebb mérték előidézésére alkalmas szeszes italból származó alkohol. Az elkövetőnek továbbá tisztában kell lennie azzal, hogy alkoholt fogyasztott, tehát ez a bűncselekmény kizárólag szándékosan követhető el.

Közút/közforgalom elől el nem zárt magánút: a közút fogalma talán nem igényel különösebb magyarázatot. A közforgalom el nem zárt magánutakról kialakult képek azonban sokakban tévesen alakulnak ki. Ilyen magánutak lehetnek például a bevásárlóközpontok, a benzinkutak parkolói és szervízútjai. Ezek olyan elkövetési helyek, ahol az utóbbi években egyre gyakrabban fordult elő ez a bűncselekmény, így indokolttá vált a jogalkotó részéről, hogy ezt az elkövetési helyet is beemelje a bűncselekmény törvényi tényállásába.

Ittas állapot: ittas állapotban lévő személy az, akinek a szervezetében 0,50 gramm/liter véralkohol-, illetve 0,25 milligramm/liter levegőalkohol-koncentrációnál nagyobb érték előidézésére alkalmas szeszes ital fogyasztásából származó alkohol van. Nem összekeverendő a két érték, hiszen más a mértékegysége, valamint, ha egy ittas állapotban levő személytől ugyanazon pillanatban vért vennénk és légalkoholszondát is alkalmaznánk, akkor nagyjából a fújt érték fele akkora lenne, mint a vérvételi eredmény. Ezért van az is, hogy a bűncselekményi alsó határérték a véralkoholnál 0,50 g/l és a levegőalkoholnál pedig 0,25 mg/l.

Változott a törvény megfogalmazása: a régi Btk. az ittas járművezetés megállapíthatóságához szükségessé tette az elkövető szeszes italtól befolyásolt állapotát a jármű vezetésekor, amit valljuk be, olykor igencsak nehezen lehet bizonyítani, ugyanis az nem mérhető közvetlenül, kizárólag szakértői módszerekkel lehet rá következtetni. Ezért a jelenleg hatályos törvény már azt a határértéket állapítja meg, amelyen felül már az elkövető személyes adottságaitól – tehát a testsúlyától, előzetes étel-, és italfogyasztásától stb. – függetlenül befolyásoltság áll fenn. Ebből kifolyólag a hatóságoknak csakis azt kell vizsgálniuk, hogy az elkövető szervezetében már vezetéskor volt-e olyan mennyiségű szeszes ital, amely az adott mérési eredményt előidézhette.

Tájékoztatásul pedig az alábbi táblázatból megtudhatja, hogy az adott vér-, illetve légalkohol értékek milyen besorolás alá esnek

Visszaszámolás: a vérminta alkoholkoncentrációja a minta vételének időpontjában meglévő alkoholkoncentrációt jelzi. A gyakorlatban sok esetben kérik a visszaszámolást a cselekmény időpontjára is. A véralkoholszint csökkenése általában óránként 0,15‰ (15 mg%), ami 7 g alkohol lebontásának felel meg.

Az alkoholfogyasztás befejezése után legalább egy órával később lehet visszaszámolni a cselekmény időpontjában fennálló alkoholos állapotra és az esetleges véralkohol-koncentrációra, folyamatos alkoholfogyasztás esetén az italfogyasztás befejezése után már 1/2 óra múlva visszaszámolhatunk.

Vannak olyan esetek, amikor nem lehet visszaszámolni a cselekmény időpontjára.

Ilyen az, ha:

  • a véralkohol-koncentráció 0,20‰ alatti,
  • a cselekmény és a vérvétel között eltelt idő ismeretlen, vagy
  • az italfogyasztás a cselekmény és a vérvétel között történt.

Ha kíváncsi milyen jogkövetkezményekkel számolhat, csak töltse ki az alábbi űrlapot! Az űrlap kitöltése után azonnal felvesszük Önnel a kapcsolatot!

Személyes adatok kezelése

Adatvédelmi szabályzat

13 + 10 =

ELÉRHETŐSÉG

Cím: 2900 Komárom, Igmándi út 6., fsz. 5.
Telefon: +36-70-281-4202
Email: iroda@szabougyved.eu
Név:
dr. Szabó Z. Tamás ügyvéd (Szabó Ügyvédi Iroda)
KASZ:
36069028

TÁRHELYSZOLGÁLTATÓ

Név: Tárhely.Eu Kft.
Cím: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.
Elérhetőség: +36 1 789-2-789 | tarhely.eu | support@tarhely.eu

Ezt a honlapot dr. Szabó Z. Tamás, a Komárom-Esztergom Megyei Ügyvédi Kamarában Ü. 371 szám alatt bejegyzett ügyvéd tartja fenn (Szabó Ügyvédi Iroda, 2900 Komárom, Igmándi út 6., fsz. 5., KASZ: 36069028) az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak.